Ekologie

Z archeologie ekologického myšlení v Čechách

Stanislav Komenda | 8. 11. 2007 | Vesmír 86, 741, 2007/11

Kniha rozhovorů profesora Pavla Kováře, dnes děkana Přírodovědecké fakulty UK v Praze, s čelnými osobnostmi českého ekologického a environmentální...

Nejméně známá část naší planety

Václav Cílek | 11. 10. 2007 | Vesmír 86, 626, 2007/10

Jaká je nejrozšířenější učebnice pouštní geologie? Odpověď je poněkud obskurní – jde o neustále doplňovanou, poněkud nepřehlednou vojenskou...

Do té nové divočiny

Stanislav Vaněk | 11. 10. 2007 | Vesmír 86, 648, 2007/10

Jen těžko lze sledovat vývoj celého ekosystému na rozlehlém území. Neobsáhneme ani všechny živé formy, s nimiž se tu setkáváme. Můžeme si však...

Revitalizace lesních porostů v Krušných horách komerce

Jan Ferkl | 13. 9. 2007 | Vesmír 86, 556, 2007/9

Krušné hory patří k našim nejosídlenějším pohořím. První významná kolonizace je zmiňována v souvislosti s „krušením“ – důlní činností – již po roce...

Krajiny ve znamení žuly

Zdeněk Vašků | 9. 8. 2007 | Vesmír 86, 496, 2007/8

Granitoidy jsou hlubinné horniny žulového až křemeno-dioritového složení. Lze se s nimi setkat jak v pahorkatinách, tak v horském výškovém stupni...

Ještě Arktida

Jan Robovský | 14. 6. 2007 | Vesmír 86, 337, 2007/6

Ač se nepovažuji za konfrontační typ a nerad se nimrám v drobnostech, rád bych uvedl pár zpřesnění: 1. Dožadovat se „posledního glaciálního maxima“...

Pro zachování druhové rozmanitosti v Evropě

František Krahulec | 14. 6. 2007 | Vesmír 86, 347, 2007/6

Tomáš Vynikal: Natura 2000 je pokus zemí EU zastavit pokles biodiverzity v Evropě. Měla by vzniknout síť chráněných území, která pokryje všechny...

Role lesů v ochraně životního prostředí komerce

14. 6. 2007 | Vesmír 86, 370, 2007/6

S oblibou se dnes tvrdívá, že lesní hospodářství musí spočívat na třech rovnocenných pilířích – ekonomickém, ekologickém a sociálním – a že žádný z...

INSPIRE komerce

14. 6. 2007 | Vesmír 86, 372, 2007/6

Směrnice 2007/2/ES Evropského parlamentu a Rady o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) přináší...

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. komerce

10. 5. 2007 | Vesmír 86, 283, 2007/5

Ústav je stěžejním pracovištěm aplikovaného výzkumu pro oblast lesního hospodářství v ČR. Je pokračovatelem lesnických výzkumných ústavů vzniklých...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné