Zobač Martin

Ing. Martin Zobač (*1975) vystudoval sdělovací techniku na Elektrotechnické fakultě VUT v Brně. V Ústavu přístrojové techniky AV ČR se zabývá konstrukcí elektroniky pro elektronově-optická zařízení včetně zdrojů vysokého napětí.

Počet článků: 1

Elektronový svazek v moderní výrobě

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 252, 2009/4
Elektronová tryska Katodové paprsky, jak se dříve elektronovému svazku říkalo, byly objeveny v 19. století. Praktického využití se dočkaly zejména...