Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Zemková Daniela

RNDr. Daniela Zemková, CSc., (*1951) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Po studiu se zabývala problematikou evoluční biologie a od roku 1987 pracuje jako klinický antropolog na II. dětské klinice, později na Pediatrické klinice 2. lékařské fakulty a ve Fakultní nemocnici v Motole. V klinické praxi i v rámci lékařského výzkumu se věnuje sledování růstu chronicky nemocných dětí a poruchám růstu různé etiologie, od endokrinních příčin po kostní dysplazie.

Počet článků: 1

Velký zázrak a tajemství růstu

6. 3. 2023  |  Vesmír 102, 138, 2023/3
Růstový vzorec člověka je jedinečný: mezi období rychlého růstu po narození a v pubertě je vloženo dlouhé období pomalého růstu – naše dětství.