Zadražil Stanislav

Prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc., (*1935) vystodoval biochemii na MFF UK v Praze a v ústavech ČSAV a AV ČR (ÚOChB a ÚMG) se zabýval vztahem struktury a funkce nukleových kyselin, Na UK založil výuku molekulární biologie (1966), jejímž profesorem na PřF je od roku 1992.

Počet článků: 0

Žádné články tohoto autora nebyly nalezeny