Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Wilhelmová Naďa

RNDr. Naďa Wilhelmová, CSc. (*1952) vystudovala biochemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., se nejprve zabývala fyziologií fotosyntézy. Její zájem se postupně přesunul od ontogeneze fotosyntetického aparátu k stárnutí a senescenci listů a ke stresovým odpovědím rostlin.

Počet článků: 1

Fotosyntéza známá neznámáuzamčeno

7. 5. 2014  |  Vesmír 93, 266, 2014/5
Proces fotosyntézy patří k základním znalostem nejpozději středoškolského studenta. Je obecně známo, že bez fotosyntézy bychom nemohli existovat....