Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Weger Jan

Ing. Jan Weger (*1965) vystudoval lesní inženýrství v Brně a životní prostředí v Budapešti (Environmental Sciences, CEU). V oddělení fytoenergetiky Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích se zabývá výzkumem dřevin a rostlin pro záměrnou produkci biomasy k průmyslovému a energetickému využití.

Počet článků: 1

Polní dříví – palivo pro budoucnost?

13. 7. 2006  |  Vesmír 85, 393, 2006/7
…všecka dříví polní 1) V posledních dvaceti letech se v Evropě na stále větší rozloze zemědělské půdy uplatňuje nový systém hospodaření. Je založen...