Vondruška Milan

Prof. Ing. Milan Vondruška, CSc., (*1944) vystudoval technickou analytickou a fyzikální chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích. Na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně přednáší analytickou chemii a environmentální chemickou analýzu. V Ústavu inženýrství ochrany životního prostředí této fakulty se zabývá stabilizací nebezpečných odpadů.

Počet článků: 1

Stabilizace a solidifikace

17. 2. 2005  |  Vesmír 84, 89, 2005/2
Ačkoliv samozvaní ochránci životního prostředí a řada takzvaných ekologických aktivistů ve svém romantizmu a při své tak typické absenci...