mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vlček Ivan

Ing. Ivan Vlček, PhD. (*1968) vystudoval přístrojovou techniku na Strojní fakultě VUT v Brně. Zabývá se návrhem a mechanickou konstrukcí technologických i analytických elektronově-optických zařízení v Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Počet článků: 1

Elektronový svazek v moderní výrobě

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 252, 2009/4
Elektronová tryska Katodové paprsky, jak se dříve elektronovému svazku říkalo, byly objeveny v 19. století. Praktického využití se dočkaly zejména...