Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Uhlíř Martin

Mgr. Martin Uhlíř (*1967) vystudoval PřF UK. V letech 1997–2004 byl redaktorem v Lidových novinách, po ročním studijním pobytu na Massachussets Institute of Technology nastoupil do redakce Respektu. Věnuje se vědě, výzkumu a novým technologiím.

Počet článků: 1

Kip Thorne a gravitační vlny

8. 7. 2019  |  Vesmír 98, 402, 2019/7
Co nového o vzniku a vývoji vesmíru mohou prozradit gravitační vlny? Jak se bude vyvíjet budoucnost jejich měření? Pomohou zodpovědět zatím...