Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Turek Bohumil

MUDr. Bohumil Turek, CSc., (*1935) vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze. Po promoci nastoupil na Krajskou hygienickou stanici v Plzni, roku 1984 přešel do Institutu hygieny a epidemiologie (dnes Státní zdravotní ústav). Věnoval se výzkumu antioxidačních, antitoxických a antimutagenních látek v potravinách. Je členem redakční rady Czech Journal of Food Science.

Počet článků: 1

Výživa a chronická onemocnění

9. 2. 2012  |  Vesmír 91, 106, 2012/2
Pokročilá glykace a lipoxidace Nejšetrnějšími technologiemi zpracování potravin jsou vaření, vaření v páře a dušení. Při moderních technologiích –...