Tošner Zdeněk

RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D, (*1976) vystudoval biofyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Doktorát obhájil na Stockholmské univerzitě ve společném programu s MFF UK. Poté absolvoval roční postdoktorandskou stáž na univerzitě v dánském Aarhusu, kde se věnoval aplikaci numerických metod pro vývoj experimentů NMR v pevném stavu. Během další stáže (Marie Sklodowska-Curie fellowship) v Mnichově rozpracoval tyto metody pro aplikace na určování struktury proteinů. Od roku 2008 vede laboratoř NMR na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se teorií optimálních procesů a vývojem MR pevné fáze.

Počet článků: 1

Jak řídit jaderný kompas?uzamčeno

29. 5. 2023  |  Vesmír 102, 330, 2023/6
Nukleární magnetická rezonance (NMR) je nepostradatelný nástroj pro studium látek všech skupenství. Propojuje v sobě fyziku, elektrotechniku,...