Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Šulc Miloslav

Ing. Miloslav Šulc, Ph.D., (*1979) vystudoval Českou zemědělskou univerzitu, kde se v současné době zabývá hmotnostní spektrometrií a analýzou přírodních látek. Je spolupracovníkem Národního zemědělského muzea v Praze.

Počet článků: 1

Cukr umožňující zmrtvýchvstáníuzamčeno

3. 3. 2020  |  Vesmír 99, 164, 2020/3
Zeptejte se přátel, jaké znají cukry. Vsadíme se, že většina z nich vzpomene na některé z potravin obsahujících sacharózu, glukózu a fruktózu....