Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Šubrt Jan

Ing. Jan Šubrt, CSc., (*1943) vystudoval chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži u Prahy se zabývá chemií pevné fáze a metodami elektronové mikroskopie v materiálovém výzkumu.

Počet článků: 1

Obyčejný minerál s neobyčejnými vlastnostmi

15. 12. 2004  |  Vesmír 83, 680, 2004/12
Křemík a kyslík patří mezi chemické prvky s nejčastějším výskytem v zemské kůře. Tvoří také slídu, která se v přírodě vyskytuje v mnoha chemických...