Štoll Ivan

Doc. Ing. Ivan Štoll, CSc., (*1935) studoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK a na Moskevské státní univerzitě. Působil na katedře fyziky v kanadském Saskatoonu. Na Jaderné a fyzikálně-inženýrské fakultě ČVUT se zabývá obecnou fyzikou a historií fyziky.

Počet článků: 1

Jan Marek Marci z Lanškrouna

5. 9. 1996  |  Vesmír 75, 523, 1996/9
V pobělohorské době mezinárodní význam českých zemí, které žily v izolaci, silně poklesl. Vědecké kontakty byly znesnadněny rozdělením Evropy na...