Stejskal Jaroslav

RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc., (*1949) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V Ústavu makromolekulární chemie AV ČR se zabýval přípravou a studiem vlastností vodivých polymerů, polyanilinu a polypyrrolu, a kompozitních materiálů na jejich bázi. Nyní se věnuje jejich aplikaci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Počet článků: 2

Vodivé polymery v biomedicíněuzamčeno

11. 7. 2022  |  Vesmír 101, 466, 2022/7
Měření elektrochemického potenciálu generovaného na buněčných membránách pomáhá už desítky let lékařům v diagnostice našeho zdravotního stavu –...
 

Vodivé polymery

5. 1. 2001  |  Vesmír 80, 35, 2001/1
Společným jmenovatelem této Nobelovy ceny jsou práce tří vědců vedoucí k objevu a rozvoji nové třídy látek – vodivých polymerů. Jeden z laureátů je...