Štajerová Kateřina

RNDr. Kateřina Štajerová je doktorandkou na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a zároveň pracuje na Botanickém ústavu Akademie věd. Příroda ji zajímala již od dětství – v počátcích ji byla průvodcem převážně maminka, později nadšení a šikovní učitelé na ZŠ a SŠ. Volba vysoké školy pak byla zcela jasná. Zprvu se zdálo, že hlavním předmětem jejího zájmu bude ornitologie. Po zasvěcení do problematiky biologických invazí však došlo k zásadnímu obratu. Po deseti letech studia převážně rostlinných invazí ale rozhodně nelituje a na studovaného oboru oceňuje zejména jeho interdisciplinaritu, kdy je důležité umět propojovat znalosti z různých oborů, jako jsou ekologie, taxonomie, geografie atp. Jak s oblibou říká, při studiu biologických invazí se člověk nikdy nenudí.

Počet článků: 1

Pozdě bycha honit aneb Chyby a omyly v introdukcích rostlin a živočichů

24. 9. 2015
Říká se, že „chybovat je lidské“, a o biologických invazích to platí stoprocentně. Invaze nepůvodních druhů svým rozsahem a intenzitou bezpochyby...