Sommer David

Ing. Bc. David Sommer (*1994) vystudoval bakalářský studijní obor biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, bakalářský studijní obor lesnictví na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a magisterský studijní obor ochrana přírody na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU. Na PřF UK studuje doktorský studijní obor zoologie se specializací na entomologii a zabývá se vrubounovitými brouky se zaměřením na systematiku a taxonomii. Zároveň na FŽP ČZU studuje doktorský studijní obor ekologie, v jehož rámci se zabývá studiem mrchožroutovitých brouků. Je členem výboru České společnosti entomologické.

Počet článků: 1

Kriminalizace amatérské entomologie

4. 1. 2021  |  Vesmír 100, 52, 2021/1
Sběr a výzkum hmyzu má v České republice pevné kořeny a dlouholetou tradici. V současné době však zažívá těžké časy. Kromě odlivu zájmu mladých...