Smirnov Maxim

Dr. Maxim Smirnov, Ph.D., absolvoval univerzitu v ruském Petrohradu, kde rovněž v roce 1998 obhájil doktorát. Od roku 2010 působil ve Finsku a od roku 2016 ve Švédsku. Na Technické univerzitě v Luleå se zabývá zejména vývojem elektromagnetických metod a jejich využitím v geofyzikálním průzkumu. Vyvinul novou metodu zpracování elektromagnetických dat a významně přispěl k vytvoření třírozměrného modelu magnetotelurických a jiných elektromagnetických dat. Svými metodami se zasloužil o lepší pochopení geoelektrické struktury litosféry, zejména v oblasti Fennoskandinávie. Byl vedoucím několika projektů zaměřených na získání magnetotelurických dat, vedl například první měření tohoto typu na souostroví Svalbard.

Počet článků: 1

Hledat a lépe poznat ložiska nerostných surovin

30. 5. 2022  |  Vesmír 101, 377, 2022/6
Dobré tipy jsou nad zlato. V případě nerostných surovin to může být sofistikovaná kombinace regionálních magnetotelurických a seismických dat.