Slaný Petr

RNDr. Petr Slaný, Ph.D. (*1974) vystudoval fyziku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Ph.D. z teoretické fyziky a astrofyziky získal na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Působí v Ústavu fyziky Filozofickopřírodo-vědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, kde se věnuje vlastnostem diskových struktur kolem černých děr a projevům kosmologické konstanty v astrofyzice.

Počet článků: 1

Vesmír v záři supernov

8. 3. 2012  |  Vesmír 91, 139, 2012/3
V roce 1998 byly do dvou významných odborných časopisů zaslány dva články, které radikálním způsobem změnily náš dosavadní pohled na expandující...