Ševčík Josef

RNDr. Josef Ševčík (*1943) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, obor ložisková geologie a fytopaleontologie. Zabývá se především ložiskovým průzkumem nejrůznějších surovin, od cihlářských hlín po diamanty a vzácné zeminy. Jeho oblíbenou surovinou byly drahé kameny. Geologické práce prováděl i v různých zemích všech kontinentů s výjimkou Austrálie.

Počet článků: 2

Železité hvězdové křemeny z podbrdských lokalit

16. 2. 2004  |  Vesmír 83, 62, 2004/2
V českém ordoviku, např. na úpatí Brd, se v minulých stoletích těžily železné rudy. Často měly vysoký obsah příměsí, někdy byla ruda zcela...
 

Barrandienské rudy a železité křemeny

16. 2. 2004  |  Vesmír 83, 103, 2004/2
Železné rudy vznikaly v ordovickém moři za přispění suchozemské i podmořské vulkanické činnosti. Moře začalo zaplavovat oblast dnešního barrandienu...