Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Sekerka Lukáš

RNDr. Lukáš Sekerka je doktorandem na Přírodovědecké fakultě v Českých Budějovicích a zároveň pracuje na Entomologickém oddělení Národního muzea v Praze. Jeho vášeň pro studium brouků začala již v útlém věku. Značný podíl na tom mají knihy Geralda Durella, které doma objevil před rodinnou dovolenou na Korfu, odkud také pochází jeho první „kousky“ ve sbírce. Poté, co poprvé uviděl vyobrazené bizarní tropické zástupce štítonošů (Cassidinae) v knize Jana Obenbergera, ho tato skupina uchvátila. Štítonošům se na vysoké škole začal věnovat odborně a zůstal jim věrný až doposud. V dnešní době patří mezi celosvětově uznávané specialisty na tuto skupinu a není cesty do tropické oblasti, ze které by nepřivezl dosud nepopsané taxony.

Počet článků: 1

Pozdě bycha honit aneb Chyby a omyly v introdukcích rostlin a živočichů

24. 9. 2015
Říká se, že „chybovat je lidské“, a o biologických invazích to platí stoprocentně. Invaze nepůvodních druhů svým rozsahem a intenzitou bezpochyby...