Prof. MUDr. Jindřich Sedláček, DrSc.

Prof. MUDr. Jindřich Sedláček, DrSc., (*1928) vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze. Ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK se zabývá normální fyziologií. Je členem výboru České společnosti pro neurovědy a členem International Society for Developmental Neuroscience.

Počet článků: 3

Jsou vrozené choroby daní za dobrou imunitu?

6. 4. 2017  |  Vesmír 96, 190, 2017/4
Do současnosti bylo identifikováno přibližně 11 tisíc genů vyskytujících se v lidském genomu i ve variantách, které mohou způsobit některou z...
 

Zastoupí dva geny chromozom Y?uzamčeno

12. 6. 2014  |  Vesmír 93, 374, 2014/6
Samčí pohlavní chromozomy jsou předmětem mnoha spekulací. Především díky tomu, že je u nich potlačena meiotická rekombinace a podle mnohých teorií...
 

Oxid dusnatý jako signální molekula

5. 2. 1999  |  Vesmír 78, 75, 1999/2
Loni 12. října se uzavřela 91. kapitola oceňování výzkumné práce a zásadních objevů v medicíně a fyziologii Nobelovou cenou. Na stupních slávy se...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné