Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Šafář Jan

RNDr. Jan Šafář, Ph.D., (*1975) vystudoval mikrobiologii a obecnou biologii na PřF Masarykovy univerzity. V Centru strukturní a funkční genomiky rostlin ÚEB AV ČR v Olomouci se zabývá studiem molekulárních mechanismů ovlivňujících kvetení u obilovin.

Počet článků: 1

Umožní editace genomů nasytit lidstvo?uzamčeno

30. 5. 2022  |  Vesmír 101, 369, 2022/6
Od objevu zákonů dědičnosti augustiniánským mnichem Gregorem Johannem Mendelem roku 1866 učinila genetika velký pokrok. Pochopili jsme fungování...