Riedel Tomáš

Ing. Tomáš Riedel, Ph.D. je pracovník Centra polymerních senzorů v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Specializuje se na vývoj a výzkum a následnou aplikaci polymerních vrstev na rozhraní mezi různými typy materiálů využitelných zejména v diagnostice, medicíně a v tkáňovém inženýrství. V Centru polymerních senzorů se zabývá moderními metodami řízených polymerací a povrchových modifikací, povrchovou fyzikální a fyzikálně-chemickou charakterizací a přípravou bioaktivních povrchů využitelných pro konstrukci biosenzorů.

Počet článků: 1

Roubované polymerní kartáčeuzamčeno

1. 10. 2015  |  Vesmír 94, 580, 2015/10
Současné trendy moderní medicíny vyvolávají potřebu nových přístupů k rané diagnostice pomocí detekce specifických biomarkerů v tělesných...