Richtr Jan

Mgr. Jan Richtr (*1985) je absolventem oborů krajinná ekologie a biologie ekosystémů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V rámci studia a odborné činnosti se zabýval především vlivem člověka na krajinu a ekosystémy. V současné době je v druhém ročníku doktorského studia v Ústavu prostorového plánování FA ČVUT v Praze pod vedením Henryho Hansona, kde se věnuje udržitelnému rozvoji měst a mezioborové spolupráci.

Počet článků: 1

Měsíční krajina: Landschaftspark Duisburg-Norduzamčeno

10. 1. 2013  |  Vesmír 92, 58, 2013/1
Emscher Park (IBA) v Německu nabízí jednu z možných odpovědí v rámci systémového řešení, která může vést k regeneraci posttěžebních krajin a...