RNDr. Jiří Řehounek

RNDr. Jiří Řehounek (1976) vystudoval učitelství s aprobací biologie – zeměpis – ochrana životního prostředí na PřF UP v Olomouci. V nevládní organizaci Calla pracuje v projektech na ochranu přírody, především se zabývá přírodě blízkou obnovou území po těžbě a ochranou hmyzu. Učí také biologii a geografii na gymnáziu v Soběslavi.

Počet článků: 1

Pískovny pro biologickou rozmanitost

11. 12. 2014  |  Vesmír 93, 696, 2014/12
Organismy vázané na písčiny, tedy místa s rozvolněnou vegetací a obnaženými písčitými plochami, patří v naší zemi k nejohroženějším. Původních...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné