Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Prokeš Jan

RNDr. Jan Prokeš, CSc., (*1958) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Na katedře makromolekulární fyziky téže fakulty se zabývá studiem elektrických vlastností vodivých polymerů (především polyanilinu a polypyrrolu) a stárnutím těchto materiálů.

Počet článků: 1

Vodivé polymery

5. 1. 2001  |  Vesmír 80, 35, 2001/1
Společným jmenovatelem této Nobelovy ceny jsou práce tří vědců vedoucí k objevu a rozvoji nové třídy látek – vodivých polymerů. Jeden z laureátů je...