Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Procházková Petra

RNDr. Petra Procházková, Ph.D., (*1975) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor odborná biologie, a absolvovala doktorské studium na PřF UK a v Mikrobiologickém ústavu AV ČR v Praze, obor imunologie. V Mikrobiologickém ústavu se zabývala především srovnávací a vývojovou imunologií na modelu kroužkovců, v současnosti se věnuje studiu mikrobiomu ve spojitosti s psychiatrickými a neurologickými onemocněními.

Počet článků: 1

Mentální anorexie a mikrobiom

31. 10. 2022  |  Vesmír 101, 682, 2022/11
S pozměněným či nepříznivým složením mikrobioty dnes spojujeme nejrůznější onemocnění. Dysbióza se popisuje u idiopatických střevních zánětů,...