Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Pospíchal Jiří

Doc. RNDr. Jiří Pospíchal, CSc. (*1961) absolvoval Prírodovedecku fakultu Univerzity Jana Evangelistu Purkyne (teraz Masarykova univerzita) v Brne. Na fakulte chemickej a potravinárskej technologie v Bratislave sa zaoberá evolučnými algoritmami a kognitivnou vedou.

Počet článků: 1

Umelý život a problém dlhochvostých pávov

5. 7. 1996  |  Vesmír 75, 384, 1996/7
Biologické disciplíny sa v súčasnosti tešia veľkému záujmu zo strany informatikov, ktorí v živej prírode hľadajú nielen inšpiráciu pre tvorbu...