Poklopová Linda

Bc. Linda Poklopová (*1985) absolvovala bakalářské studium v oboru Ochrana životního prostředí na PřF UK, kde pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Zabývá se úlohou půdní fauny při promíchávání půd (bioturbaci) a rolí totoho procesu v pedogenesi. Tento článek vycházi z její bakalářské práce.

Počet článků: 1

Darwin a žížaly

13. 1. 2011  |  Vesmír 90, 48, 2011/1
V roce 1837, rok po návratu z výpravy na lodi Beagle, navštívil Charles Darwin svého strýce Josiaha Wedgwooda. Ten ho vzal na několik polí, která...