Paris Zdeněk

RNDr. Zdeněk Paris, Ph.D., (*1981) vystudoval molekulární parazitologii na Přírodovědecké fakultě JU. Jako postdok působil tři roky na Ohijské státní univerzitě. Od roku 2014 je vedoucím laboratoře RNA biologie prvoků v Parazitologickém ústavu BC AV ČR, kde se zabývá regulací translace pomocí modifikací transferových RNA (tRNA).

Počet článků: 1

Nonstop trypanozomauzamčenovideo

6. 3. 2023  |  Vesmír 102, 158, 2023/3
Proč se bičíkovec, námi pojmenovaný Blastocrithidia nonstop, tak velmi dramaticky odklonil od univerzálního genetického kódu? K čemu může být...