Prof. MUDr. Hana Papežová

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., FAED, pracuje na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN, od roku 2008 je profesorkou psychiatrie. Dlouhodobě vede Centrum pro poruchy příjmu potravy (PPP) 1. LF UK a VFN Praha. Zabývá se postgraduální výukou i výukou studentů medicíny a nutričních specialistů, výcvikem psychoterapie a výzkumem biologických i genetických faktorů spektra PPP. Je autorkou knih a vodítek pro léčbu PPP pro pacientky a jejich rodiny. Založila Sekci pro poruchy příjmu potravy ČPS ČLS JEP a roku 1992  vépomocnou Asociaci, nyní E-clinic, z. ú., zaměřenou více na prevenci. Účastní se práce v odborných organizacích v zahraničí (např. Academy for Eating Disorders).

Počet článků: 1

Mentální anorexie a mikrobiom

31. 10. 2022  |  Vesmír 101, 682, 2022/11
S pozměněným či nepříznivým složením mikrobioty dnes spojujeme nejrůznější onemocnění. Dysbióza se popisuje u idiopatických střevních zánětů,...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné