Ondrejka Róbert

MVDr. Robert Ondrejka, CSc., (1948) vyštudoval Univerzitu veterinárského lekárstva v Košiciach. Pracuje na katedre infektológie a tropickej veterinárnej medicíny UVL v Košiciach a v Národnom referenčnom centre pre výskum besnoty.

Počet článků: 1

Choroba šialených kráv

5. 9. 1996  |  Vesmír 75, 503, 1996/9
V apríli roku 1985 pozorovali vo Veľkej Británii na dospelom hovädzom dobytku novú, pomaly sa rozvíjajúcu, letálnu chorobu. Jej príznaky...