Olivová Jana

Mgr. Jana Olivová (*1960) vystudovala FF UK. Pracovala v Československém rozhlase (od r. 1993 Českém rozhlase). Nyní pracuje v odboru akademických médií SSČ AV ČR. Za zásluhy o popularizaci vědy jí v roce 2013 udělila AV ČR medaili Vojtěcha Náprstka.

Počet článků: 1

Kip Thorne a gravitační vlny

8. 7. 2019  |  Vesmír 98, 402, 2019/7
Co nového o vzniku a vývoji vesmíru mohou prozradit gravitační vlny? Jak se bude vyvíjet budoucnost jejich měření? Pomohou zodpovědět zatím...