mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Novák Ondřej

Mgr. Ondřej Novák, Ph.D., (*1985) vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Doktorský titul získal na 2. lékařské fakultě UK v oboru neurovědy. V roce 2018 se stal vedoucím nově vzniklé Laboratoře experimentální epileptologie při 2. LF UK, která je funkční jednotkou epileptického výzkumného centra Praha (epirec). Laboratoř se zaměřuje na výzkum mechanismů epileptických záchvatů na úrovni jednotlivých neuronů v bdělé myši pomocí in vivo optofyziologie.

Počet článků: 2

Jak si posvítit na části mozku a jejich funkci?uzamčeno

3. 1. 2022  |  Vesmír 101, 20, 2022/1
V paletě nástrojů, které neurovědci mají ke studiu nejsložitější struktury ve vesmíru – mozku savců – přibyl počátkem 21. století nový nástroj.
 

(Kraniální) okno do mozkuuzamčeno

3. 6. 2019  |  Vesmír 98, 354, 2019/6
V posledních desetiletích jsme do značné míry zvládli poznávání mozku na dvou okrajích jakési prostorově-funkční škály. Je ale čím dál zřejmější,...