Matfyz_pivo

PhDr. Petr Nejedlý

PhDr. Petr Nejedlý (*1953), nejedly@ujc.cas.cz. V roce 1978 ukončil studium češtiny a latiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v roce 1980 získal titul PhDr. obhajobou rigorózní práce na téma „Jazyk přederbenovských sbírek lidových písní“. V roce 1978 nastoupil do oddělení pro dějiny českého jazyka Ústavu pro jazyk český ČSAV (nyní odd. vývoje jazyka ÚJČ AV ČR), kde pracuje dosud (v letech 1992-2004 ve funkci vedoucího tohoto oddělení). V letech 1990-1992 byl členem vědecké rady Ústavu pro jazyk český AV ČR a od r. 1996 je jím posud (v letech 1996-2002 v ní zastával funkci tajemníka). V letech 1989-1992 byl členem Komory volených zástupců ČSAV, od r. 1994 je členem Akademického Sněmu AV ČR, od r. 1995 pracoval v Dozorčí komisi AS AV ČR, v letech 1999-2001 byl jejím předsedou. Od letního semestru školního roku 1989-90 externě vede semináře diachronní lexikologie a historické sémantiky na Filozofické fakultě UK. Hlavním předmětem jeho odborného zájmu je slovní zásoba středověké češtiny, její složka sémantická a vztah lexikálního systému k dobovému myšlení. Je autorem řady studií s touto tématikou a spoluautorem (a od roku 1986 členem redakčního kruhu) Staročeského slovníku (II. díl 1976-1984, III. díl 1985-1996, IV. díl 1998-posud) a Dědictví řeči (1986). Vedle toho se věnuje jazyku folklóru a otázkám uplatnění jazykovědných poznatků ve školní praxi - od r. 1980 působí v Ústřední komisi Olympiády v českém jazyce při MŠMT a je spoluautorem publikace Hrátky s češtinou (2001). Autorsky se podílel na Slovníku světových literárních děl (19881 a 19892).

Počet článků: 0

Žádné články tohoto autora nebyly nalezeny

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné