mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Morávek Petr

RNDr. Petr Morávek (*1936) se narodil v Praze, mládí však prožil v Jílovém u Prahy. Zájem o geologii se u něj probudil při klukovských výpravách do jílovských starých štol. Vystudoval Geologicko--geografickou (dnes Přírodovědeckou) fakultu UK. V šedesátých letech byl hlavním geologem závodu Rudné doly v Jílovém u Prahy. Po jeho uzavření v roce 1968 odjel na dvouletou odbornou stáž do kanadského Québecu. Pobyt v Kanadě využil k návštěvě řady kanadských dolů. Po návratu pracoval v podniku Metalimex. Účastnil se výzkumu wolframových rud v Portugalsku a měděných rud v Maroku. Od roku 1976 se v Geoindustrii zabýval výzkumem zlatých rud v Československu. Spolupracuje s Jílovským muzeem. Nedávno vyšla jeho kniha Zlaté doteky pěti kontinentů, Mladá fronta, Praha 2008.

Počet článků: 1

Las Médulas zlatá pokladnice římské říše

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 232, 2009/4
Ruina montium, tak nazval Gaius Plinius Secundus (23–79 n. l.) metodu těžby v římských zlatých dolech Las Médulas v severozápadním Španělsku. Od...