Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Moldan Filip

RNDr. Filip Moldan (*1964) vystudoval hydrogeologii a inženýrskou geologii na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se experimentálním výzkumem a modelováním dopadu atmosférické depozice síry a dusíku na půdy, povrchové vody a lesní ekosystémy. Ve Švédském ústavu pro výzkum životního prostředí v Göteborgu se zabývá experimentálními manipulacemi s acidifikovanými ekosystémy.

Počet článků: 1

Vliv kyselého deště na povrchové vody

5. 7. 1996  |  Vesmír 75, 373, 1996/7
Dvě hlavní příčiny kyselé atmosférické depozice, označované populárně jako kyselý déšť, jsou emise oxidu siřičitého (SO2), který vzniká zejména...