Militký Jiří

Prof. Ing. Jiří Militký, CSc., EURING, (*1949) vystudoval Fakultu textilní, specializaci textilní chemie, s červeným diplomem, na Vysoké škole strojní a textilní. Pracoval ve Státním výzkumném ústavu textilním Liberec a ve Výzkumném ústavu zušlechťovacím ve Dvoře Králové nad Labem. Od roku 1989 je zaměstnán na Technické univerzitě v Liberci. V prosinci 1990 byl jmenován řádným profesorem. V letech 1994–1999 a 2003–2009 zastával funkci děkana Fakulty textilní TUL. V roce 1995 byl jmenován akademikem Ukrajinské akademie inženýrských věd, r. 1996 obdržel titul EURING a v roce 2006 se stal členem České inženýrské akademie. Na katedře materiálového inženýrství vyučuje řadu předmětů (Textilní vlákna, Analýza experimentálních dat, Zkoušení textilií, Řízení jakosti atd.). Je autorem či spoluautorem 16 knih, více než 120 článků v odborných časopisech a více než 400 publikovaných odborných přednášek na mezinárodních konferencích.

Počet článků: 1

Mohou textilie reálně pomoci při ochraně proti elektrosmogu?uzamčeno

7. 5. 2014  |  Vesmír 93, 308, 2014/5
Traduje se, že prvotní funkcí textilií byla ochrana lidského těla proti působení okolí (vítr, déšť, mráz), přestože většina lidí žila v té době v...