Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Mikula Pavol

RNDr. Pavol Mikula, DrSc. (*1947) , vystudoval MFF UK. V Ústavu jaderné fyziky AV ČR se zabývá neutronovou difrakcí.

Počet článků: 0

Žádné články tohoto autora nebyly nalezeny