Mertlíková-Kaiserová Helena

PharmDr. Helena Mertlíková-Kaiserová, Ph.D., (*1979) je absolventkou Farmaceutické fakulty UK a v současnosti vede skupinu Biochemické farmakologie v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Zabývá se identifikací nových potenciálních léčiv (screening), hodnocením jejich biologické aktivity in vitro a objasňováním mechanismu účinku na buněčné úrovni.

Počet článků: 1

Boj proti bakteriálním toxinůmuzamčeno

8. 9. 2016  |  Vesmír 95, 514, 2016/9
Pokud patogenní bakterie produkcí toxinů poškozují buňky, je nasnadě, že imunitní systém organismu se snaží patogenním bakteriím bránit a naopak...