mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Meinwald Jerrold

Jerrol Meinwald (*1927) je profesorem organické chemie na Cornellově univerzitě v Ithace (na severu státu New York). Je pokládán za jednoho z otců chemické ekologie, mezioborové disciplíny zkoumající chemické interakce mezi jedinci a společenstvími živých tvorů a také jejich okolím. Spoluzakladatel Mezinárodní společnosti pro chemickou ekologii ISCE (dva roky byl jejím předsedou) a Mezinárodního centra pro hmyzí fyziologii a chemickou ekologii (ICIPE) v Nairobi. Je nositelem řady ocenění medailí, mimo jiné i čestné Heyrovského plakety pro rozvoj v chemických vědách (1996) a nejvyššího ocenění v ekologických vědách, Tyllerovy ceny (1990 společně s Prof. T. Eisnerem). Je členem Národní akademie věd a Dr.h.c. Göteborské univerzity. Napsal více než 320 vědeckých prací a několik knih. Udržuje kontakty s českým vědeckým děním a za posledních 10 let se v jeho laboratoři vystřídalo pět postdoktorandů z ÚOCHB AV ČR.

Počet článků: 1

Jsou všechny velké otázky zodpovězeny?

5. 12. 1996  |  Vesmír 75, 683, 1996/12
Přišel jste na Cornellovu univerzitu z Harvardu po absolvování Ph.D. u R.B. Woodwarda v r. 1952. Jak vím, zpočátku jste pracoval v chemii napnutých...