mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Matušinsky Pavel

Mgr. Pavel Matušinsky, Ph.D., (*1974) vystudoval pedagogický obor biologie pro střední školy na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity a speciální rostlinnou produkci na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity. Nyní působí v Zemědělském výzkumném ústavu v Kroměříži a ve výzkumné organizaci Agrotest fyto, s. r. o. Zabývá se fytopatologií, zejména houbovými patogeny obilovin, molekulární diagnostikou chorob a vztahy patogen–hostitel (houba–rostlina).

Počet článků: 1

Saponinyuzamčeno

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 570, 2017/10
Obrana rostlin proti houbovým patogenům.