Matas Marek

Ing. Marek Matas, Ph.D., (*1991) vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. Se svým kolegou Carlem P. Romaem navrhli využití chirálních fononů jako velmi citlivých částicových detektorů zítřka. Nyní s Filipem Křížkem a Janem Zubáčem z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR hledají nejvhodnější materiál pro následnou výrobu prototypového zařízení.

Počet článků: 1

Vesmír očima fononů

4. 3. 2024  |  Vesmír 103, 180, 2024/3
Mimořádné úsilí vynaložené na objasnění fenoménu temné hmoty nepřineslo ani po 90 letech uspokojivé rozuzlení. Pomohou vnést světlo do tohoto...