Málek Josef

Josef Málek (*1963) je profesorem matematické analýzy na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a garantem studijního oboru „Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice“ na téže fakultě. Současně je vedoucím Univerzitního centra pro matematické modelování, aplikovanou analýzu a výpočtovou matematiku (MathMAC) na Univerzitě Karlově. Zabývá se teorií parciálních diferenciálních rovnic, zejména rovnicemi popisujícími proudění nenewtonovských tekutin. Předmětem jeho výzkumu jsou však i fyzikální aspekty matematického modelování v mechanice kontinua.

Počet článků: 1

Nejdéle trvající vědecký experiment

6. 9. 2012  |  Vesmír 91, 502, 2012/9
Patrně nikdo by neměl mít potíže odhadnout, který vědecký experiment se může pyšnit přídomky největší a nejnákladnější. Ano, oba tituly si patrně...