Mach Václav

Mgr. Václav Mach (*1982) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci. Na katedře ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci se v rámci doktorského studia zabývá sledováním metanogeneze a metanotrofie v říčních sedimentech.

Počet článků: 1

Jsou zdrojem skleníkových plynů říčky?

10. 6. 2010  |  Vesmír 89, 383, 2010/6
Co se děje v sedimentu Dlouhodobě jsme zkoumali tok říčky Sitky u Olomouce. Zajímal nás koloběh organického uhlíku, a zejména sedimenty dna, které...