Lokvenc Theodor

Ing. Theodor Lokvenc, CSc. (*1926) vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké škole zemědělské v Praze. Jeho profesní život je spjat s borovicí klečí. Od roku 1952 se ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, stanici Opočno věnuje problematice obnovy klečových porostů v Krkonoších. Je autorem následujících knih o historii našich nejvyšších hor: Toulky krkonošskou minulostí, Krkonošské hřebeny.

Počet článků: 1

Trávy v opuštěné školce

14. 7. 2005  |  Vesmír 84, 409, 2005/7
Hřebeny Krkonoš přitahují již dlouho pozornost lesníků, zemědělců i biologů. Důležitou otázkou, dosud ne zcela dořešenou, zůstává původnost...