Lašek Jakub

 

Počet článků: 1

Biotechnologický systém čištění důlních vod z MR1komerce

8. 12. 2016  |  Vesmír 95, 730, 2016/12
Úvod Podkrušnohorská pánevní oblast severozápadu Čech je místem výskytu vydatných hnědouhelných ložisek, jejichž dobývání nenávratně změnilo zdejší...