mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Kuda František

Mgr. František Kuda (*1983) vystudoval geoinformatiku na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. V rámci doktorského studia se pod vedením doc. K. Kirchnera věnuje v Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., využití pozemního laserového skenování a geofyzikálních metod ve fyzickogeografickém výzkumu.

Počet článků: 1

Brána mračnem posetá

3. 12. 2015  |  Vesmír 94, 692, 2015/12
Před padesáti lety by to byl celoživotní úkol pro tým geodetů. Dnes stiskem tlačítka po pár minutách čekání získáte miliony měření, s nimiž...