Křížková Věra

MUDr. Věra Křížková, Ph.D., (*1970) vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UK v Plzni, kde působí jako odborná asistentka na Ústavu histologie a embryologie, specializuje se na angiologickou problematiku.

Počet článků: 1

Plod „opravuje“ matčino tělo

12. 5. 2005  |  Vesmír 84, 264, 2005/5
Fetální buňky osidlují matčiny tkáně Pozoruhodné výsledky zveřejnila skupina Diany W. Bianchi z Bostonu, která r. 2004 v červencovém čísle časopisu...